Biznis e-mail i standarni e-mail

Biznis email vs običan email Pre nego što počnemo da prvo objasnimo šta je običan email jer ste se sa njih više puta susreli. Običan (personalni) email uglavnom izgleda ovako "petarperic@gmail.com" ili "perica@yahoo.com" i to je okej. Ikreni da budemo kada koristite takav email za svoje potrebe je okej. Sada...