Šta su ključne reči?

Ključne riječi (engl. keywords) su pojmovi koji opisuju glavnu temu i sadržaj članka, web stranice ili bilo kojeg drugog sadržaja na internetu. One su bitne jer pomažu pretraživačima poput Googlea da razumeju o čemu se radi na određenoj web stranici i preporučuju je korisnicima koji traže informacije vezane uz tu temu.

Ključne riječi se obično biraju na temelju istraživanja ključnih riječi (engl. keyword research), što podrazumeva analizu popularnosti pojedinih pojmova te odabir onih koji imaju najveću verovatnoću da će korisnici pretraživati. Nakon što se odaberu ključne riječi, one se uključuju u sadržaj web stranice kako bi ih pretraživači mogli indeksirati.

ključne reči

Kako funkcioniše?

Funkcionisanje ključnih riječi u optimizaciji pretraživača (engl. search engine optimization ili SEO) može se opisati u nekoliko koraka. Prvo, odaberu se ključne riječi na temelju istraživanja ključnih riječi. Zatim se uključe u sadržaj web stranice, kao što su naslovi, podnaslovi, uvodni paragraf, telo teksta (body) i meta opisi (meta description). Bitno je naglasiti da ključne reči treba koristiti na prirodan način, bez preterivanja ili spamminga.

Sledeći korak je stvaranje visokokvalitetnog i relevantnog sadržaja koji je usko povezan s ključnim rečima. Kvalitetan sadržaj znači da treba biti koristan i informativan za korisnika, a ne samo dizajniran da zadovolji pretraživače.

Kvalitetan sadržaj takođe može povećati vreme koje korisnici provode na web stranici, što može imati pozitivan uticaj na poziciju web stranice u rezultatima pretraživača.

Čemu služe?

Ključne reči se koriste za izgradnju povratnih veza (engl. backlinks) – veze s drugih web stranica koje vode na našu web stranicu. Povratne veze s kvalitetnih web stranica mogu imati pozitivan uticaj na poziciju naše web stranice u rezultatima pretraživača.

Ključne riječi su ključni element u optimizaciji pretraživača (SEO) jer omogućavaju pretraživačima da razumeju sadržaj web stranice i preporučuju je korisnicima koji traže informacije vezane za tu temu. Odabir relevantnih ključnih reči i njihovo korišćenje na prirodan način u sadržaju web stranice mogu poboljšati njegovu poziciju u rezultatima pretraživača. Važno je naglasiti da ključne reči ne bi trebale biti jedini fokus u SEO strategiji, već bi trebale biti usko povezane s kvalitetnim i informativnim sadržajem i izgradnjom kvalitetnih povratnih veza.